Tjenester

Stykkgods / Bil

Generelt
Multifreight henter etter avtale varene hos leverandør, fremfører disse via våre samarbeidspartneres terminaler og leverer de til ønsket mottaker. Bevist og gjennomtenkt valg av samarbeids-partnere sikrer oss et effektivt transportnett til og fra Norge.

Gjennom vårt etablerte agentnett tilbyr vi daglig distribusjon og innhenting i hele Europa. Vi utsteder alle sertifikater, tolldokumenter, sendingsdokumenter og attester som er nødvendig for å få en effektiv og sikker transport.

Partigods
Ved større sendinger som naturlig kan hentes direkte hos leverandør og leveres direkte til mottaker, kan vi tilby fremføring som partigods. Partigods er normalt forsendelser over 2.000 kg hvor pris er avtalt spesielt. Partigods tilbys mellom de fleste større steder i Europa.

Termotransport
Multifreight har tilgang til et av markedets beste rutenett for transport av temperaturregulerte varer. Hver uke dag frakter vi termovarer fra kontinentet og vi innehar en høy kompetanse i fortolling av næringsmidler. Vi benytter forskjellige lastebærere som bil, jernbane og båt, alt etter hva kundenes behov er.

Flyttegods
Våre partnere har mange års erfaring med flyttetjenester rundt i hele Europa. Vi utfører også oversjøiske tjenester og formidler oppdrag verden over.

Vi har ukentlige biler til land i Syd-Europa som Spania, Frankrike, Italia og Portugal. Flyttegods transporteres direkte fra bolig til bolig men vi kan om nødvendig bistå med mellomlagring hos våre partnere i Norge og utlandet.

ADR – farlig gods
Med farlig gods menes etsende-, giftige-, eksplosive-, brannfarlige- og helsefarlige stoffer. Har du varer som krever ADR – fremføring kan vi tilby deg dette. De fleste av våre sjåfører på våre hovedruter har nødvendig kompetanse, og våre lastebærere er ADR – sertifisert.

Tollklarering
Våre samarbeidspartneres fortollere holder høyt faglig nivå og de holdes løpende oppdatert om endringer i eksisterende regelverk. Vi fortoller raskt og effektivt via TVINN og import-forsendelser blir fortollet ankomstdagen eller senest dagen etter.

Forsikring
Har du ikke egen transportforsikring kan vi tilby transportforsikring som en økonomisk beskyttelse for tap av, eller skade på gjenstander under transport. Forsikringen dekker også lagring underveis.

INKLUDERT I ALLE VÅRE TJENESTER

100% TRYGG LEVERING

Sov trygt om natten mens sendingen er like trygg på vei.

PAPIRARBEID

Vi tar for oss det formelle og sikrer at alt er som det skal være.

PERSONLIG OPPFØLGING

Personlig service og oppfølging fra mennesker som kan bransjen.

ONLINE PAKKESPORING

Følg din pakke steg for steg med ditt sporingsnummer.