Tjenester

Distribusjon & Lagring

Distribusjon og lagring,
3. parts logistikk

3. parts logistikk er fremtidens transport- og logistikkløsning for næringslivet. Multifreight tilbyr alt fra enkle lagertjenester til avansert 3dje parts logistikk. I praksis kan det bety at vi overtar ansvaret for bedriftens inntransport, lagerhold, ordreekspedering og videreforsendelse på en profesjonell, markedsorientert og individuelt tilpasset måte. Dette medfører at høye faste kostnader blir variable i takt med aktivitetsnivået til den enkelte
Vi kan tilby følgende tjenester:
– Transport, lossing, palletering og lagring – Pakking, fordeling og distribusjon

Fleksible utleieformer, avregning etter avtale, pr. enhet eller ved arealberegning

 Fordelen med å leie er mange:

  • Frigjør kapital – ingen faste investeringer i anlegg eller utrustning, man betaler etter bruk
  • Bedre styring – våre avregningsformer gir bedre styring av lagerkostnadene og forenkler dermed kalkylene
  • Kjernevirksomhet – oppnår fokus rundt kjernevirksomhet som innkjøp, markedsføring og salg av produkter
  • Redusert administrasjon – vi tar ansvaret for lagerpersonalet
  • Økt fleksibilitet – i oppbygging av varelager

INKLUDERT I ALLE VÅRE TJENESTER

100% TRYGG LEVERING

Sov trygt om natten mens sendingen er like trygg på vei.

PAPIRARBEID

Vi tar for oss det formelle og sikrer at alt er som det skal være.

PERSONLIG OPPFØLGING

Personlig service og oppfølging fra mennesker som kan bransjen.

ONLINE PAKKESPORING

Følg din pakke steg for steg med ditt sporingsnummer.